ave verum tekst 13eeuw

 

Het middeleeuwse gezang Ave verum corpus is ouder dan over het algemeen werd aangenomen. Het zou stammen uit de veertiende eeuw.
Maar een ontdekking van een tekst in de Martinus-Bibliotheek in Mainz wijst uit dat dit eucharistische rijmgebed al in de dertiende eeuw bekend was en verbreid werd.
Dat heeft het rooms-katholieke bisdom Mainz dinsdag 14 mei 2019 meegedeeld.

Het gevonden handschrift uit de dertiende eeuw, geschreven op een stuk perkament, maakt deel uit van een gebedenboek van een vrouw.
Het fragment bevat zowel de Latijnse tekst als een deel van de Rijnfrankische vertaling ervan.
Het betreffende gebedenboek werd in de zestiende eeuw uit elkaar gehaald en gebruikt als boekomslag, wat verklaart dat het laatste stuk van de vertaling ontbreekt.

Het Ave verum is een ode aan het Lichaam van Christus en wordt gezongen in de Heilige Mis tijdens de communie of bij de eucharistische aanbidding.

Het is niet bekend wie de auteur is. Vaak is de tekst toegeschreven aan paus Innocentius VI (1352-1363). Toch zijn er ook enkelingen die eerdere auteurs aanwijzen, zoals Thomas van Aquino (13de eeuw).

 

SOPRAAN

ALT

TENOR

BAS